XALXMAW Wire Connectors

Sekretesspolicy

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter är information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter inkluderar även anonym information som är kopplad till information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Personuppgifter inkluderar inte information som oåterkalleligt anonymiserats eller aggregerats så att det inte längre kan göra det möjligt för oss att identifiera dig, vare sig i kombination med annan information eller på annat sätt.

Vi kommer endast att samla in och använda personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att hjälpa oss att administrera vår verksamhet och tillhandahålla de tjänster du begär.

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller svarar på en enkät.

När du beställer eller registrerar dig på vår webbplats kan du bli ombedd att ange följande uppgifter: namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Du kan dock också besöka vår webbplats anonymt.

 
Vad använder vi din information till?

Vi använder den information du lämnar till oss för de specifika ändamål för vilka du tillhandahåller informationen, såsom anges vid tidpunkten för insamlingen och som annars tillåts enligt lag. Den information vi samlar in från dig kan användas på följande sätt:

● För att anpassa din upplevelse (din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov)

● För att förbättra vår webbplats och din shoppingupplevelse (vi strävar ständigt efter att förbättra våra webbplatserbjudanden baserat på den information och feedback vi får från dig)

● För att förbättra kundservice (din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov)

● För att behandla transaktioner inklusive att utföra dina betalningar och leverera de köpta produkterna eller tjänsterna som begärs. För att administrera en tävling, särskild kampanj, undersökning, aktivitet eller annan webbplatsfunktion

● För att skicka regelbundna e-postmeddelanden. Den e-postadress du anger för orderhantering kan användas för att skicka dig viktig information och uppdateringar som rör din beställning, förutom att få enstaka företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt- eller tjänsteinformation etc.

 
Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kommer vår behandling av dina personuppgifter att baseras på följande: I den utsträckning vi inhämtar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kommer sådan behandling att vara berättigad enligt artikel 6.1 lit. (a) i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"). Om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder innan avtalet ingås på din begäran, kommer sådan behandling att baseras på GDPR artikel 6.1 lit. b) Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av GDPR artikel 6.1 lit. (c) och där behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen, kommer sådan behandling att ske i enlighet med GDPR artikel 6.1 lit. f)

Please note that where you have given your consent to the processing of your personal information you may withdraw your consent, for example by sending an e-mail to tony@xalxmaw.com at any time which withdrawal will not affect the lawfulness of any processing previously made on basis of your consent.

 
Dina rättigheter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter som vi samlar in. Du har också rätt att när som helst begränsa eller invända mot fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format och, där tekniskt möjligt, rätt att få dina personuppgifter överförda direkt till en tredje part. Du kan lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter.

För att skydda integriteten och säkerheten för din personliga information kan vi begära information från dig för att vi ska kunna bekräfta din identitet och rätt att få tillgång till sådan information, samt för att söka efter och förse dig med de personuppgifter vi har. Det finns fall där tillämpliga lagar eller regulatoriska krav tillåter eller kräver att vi vägrar att tillhandahålla eller radera vissa eller alla personuppgifter som vi behåller.

Du kan skicka oss ett e-postmeddelande till tony@xalxmaw.com för att utöva dina rättigheter. Vi kommer att svara på din begäran inom rimlig tid. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade.

Hur skyddar vi din information?

Du är ansvarig för ditt eget användarnamn och lösenord säkerhet och säkerhet på XALXMAW. Vi rekommenderar att du väljer ett starkt lösenord och ändrar det ofta. Använd inte samma inloggningsuppgifter (e-post och lösenord) på flera webbplatser.

Med det sagt implementerar vi en mängd olika säkerhetsåtgärder, inklusive att erbjuda användning av en säker server. All tillhandahållen känslig/kreditinformation överförs via Secure Socket Layer (SSL) teknik och krypteras sedan till vår Payment Gateway leverantörsdatabas endast för att vara tillgänglig för dem som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system, och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Efter en transaktion kommer dina privata uppgifter (kreditkort, personnummer, finansiella uppgifter etc.) inte att lagras på våra servrar.

Våra servrar och webbplatser skannas och verifieras fullständigt externt av McAfee Secure från Symantec dagligen för att skydda dig online.

Använder vi kakor?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du har tillåtit det via dina inställningar). Detta gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörers system att känna igen din webbläsare och samla in och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att hjälpa oss att komma ihåg och bearbeta produkterna i din kundvagn, förstå och spara dina preferenser för framtida besök och sammanställa aggregerad data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg för dig i framtiden.

Vi kan komma att ingå avtal med tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra webbplatsbesökare. Dessa tjänsteleverantörer får dock inte använda den information som samlas in för vår räkning förutom för att hjälpa oss att direkt bedriva och förbättra vår verksamhet. Vi använder till exempel Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") för att hjälpa oss att bättre förstå hur användare interagerar med vår webbplats. Google Analytics använder cookies för att samla in information om användningen av vår webbplats. Denna information används för att sammanställa rapporter och skapa tjänster som hjälper oss att förbättra vår webbplats och de tjänster som är förknippade med den.Rapporterna avslöjar webbplatstrender utan att identifiera enskilda besökare. Informationen som genereras av Google-cookien om din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) kan överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att associera din IP-adress med andra uppgifter som Google innehar.

På vissa sidor på vår webbplats kan tredje part som tillhandahåller applikationer via vår webbplats ställa in sina egna cookies för att tillhandahålla tjänster, spåra deras applikationer eller anpassa applikationer för dig. När du till exempel delar innehåll med en delningsknapp på sociala medier som Facebook eller Twitter kommer det sociala nätverket som har skapat knappen att registrera att du har gjort detta. På grund av hur cookies fungerar kan vi inte komma åt dessa cookies eller tredje part komma åt data i cookies som används av oss.

Om du vill kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies via webbläsarens inställningar. Precis som de flesta webbplatser kanske vissa av våra tjänster inte fungerar korrekt om du stänger av dina cookies. Du kan dock fortfarande göra beställningar genom att kontakta kundtjänst på tony@xalxmaw.com.

Lämnar vi ut någon information till utomstående parter?

Vi säljer inte, byter eller på annat sätt överför dina personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet, utföra betalningar, leverera köpta produkter eller tjänster, skicka information eller uppdateringar till dig eller på annat sätt betjäna dig, så länge dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också lämna ut din information när vi anser att det är lämpligt för att följa lagen, upprätthålla våra webbplatspolicyer eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt skatte-, redovisnings- eller andra tillämpliga lagar.

Länkar från tredje part

Ibland, efter vårt gottfinnande, kan vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på vår webbplats. Dessa tredjepartswebbplatser har separata och oberoende integritetspolicyer. Vi har därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Ändå strävar vi efter att skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar all feedback om dessa webbplatser.

Regler och villkor

Besök även vårt avsnitt om användarvillkor som fastställer användning, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar för användningen av vår webbplats under Allmänna villkor.

Ändringar i vår integritetspolicy

Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida och/eller uppdatera ändringsdatumet för integritetspolicyn nedan.

Kontakta oss

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, eller om du har en fråga eller ett klagomål om denna policy, hur dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta oss via e-post: tony@xalxmaw.com

Wenzhou Shengyu Technology Co.Ltd.
Efter JiuFang, WengYang Street, Yueqing City, Zhejiang Province, Kina

Varukorg