XALXMAW Wire Connectors

Användarvillkor

Vi tillhandahåller tjänster till dig enligt de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal ("Avtalet"). Dessutom, när du använder någon XALXMAW.com-tjänst (t.ex. genom att göra en beställning eller skriva en kundrecension), kommer du att omfattas av de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster, och de är införlivade i detta avtal genom denna hänvisning. XALXMAW.com förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Genom att besöka, surfa eller på annat sätt använda webbplatsen godkänner du alla villkor i detta avtal. Läs detta avtal noggrant innan du fortsätter.

Du intygar och garanterar att du är minst 18 år eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger XALXMAW.com härmed dig en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att få tillgång till och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare endast i syfte att handla för personliga föremål som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av någon tredje part, förutom vad som uttryckligen tillåts av XALXMAW.com i förväg. Varje överträdelse av detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljats i denna punkt utan föregående meddelande till dig.

Förutom vad som tillåts i paragrafen ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, leasa, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse engineering, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den om inte uttryckligen tillåts av XALXMAW.com skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av informationen som tillhandahålls på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för en annan verksamhet såvida inte XALXMAW.com uttryckligen tillåter det i förväg. XALXMAW.com förbehåller sig rätten att neka service, avsluta konton och/eller annullera order efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om XALXMAW.com anser att kundbeteende bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för XALXMAW.coms intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller bryter mot någon persons upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra äganderättigheter; (b) är ärekränkande, hotande, ärekränkande, obscent, oanständig, pornografisk eller kan ge upphov till något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt; eller (c) inkluderar eventuella buggar, virus, maskar, fälldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. ZAFUL.com kan tilldela dig ett lösenord och kontoidentifiering för att du ska kunna komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering anses du vara behörig att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och XALXMAW.com har ingen skyldighet att undersöka auktorisationen eller källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen.

Du är ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identiteten som ursprungligen tilldelats dig oavsett om sådan tillgång till och användning av denna webbplats faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive utan begränsning, all kommunikation och överföring och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, ekonomiska skyldigheter) som uppkommer genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identiteten som tilldelats dig. Du ska omedelbart meddela XALXMAW.com om obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotat brott mot denna Webbplatss säkerhet. Efter registrering får du våra nyhetsbrev med information om försäljning, kuponger och specialerbjudanden. Du kan avsluta prenumerationen genom att använda länken från ett nyhetsbrev via e-post eller din personliga prenumerationsinställning när du är inloggad.Standardprenumeration på nyhetsbrev för registrerade användare.

XALXMAW användarkonto

Du garanterar att dina inlägg, helt eller delvis, är tydliga och fria från intrång i immateriella rättigheter, tvister eller anspråk från tredje part. XALXMAW.com tar inget ansvar för missbruk av upphovsrätt eller andra rättigheter som tillhör tredje part av dig. Du åtar dig att försvara och gottgöra Sponsorn mot eventuella förluster som orsakas på grund av användning av bidragen för något ändamål.

Recensioner och kommentarer

Om inte annat anges någon annanstans i detta avtal eller på webbplatsen, är allt som du skickar in eller lägger upp på webbplatsen och/eller tillhandahåller XALXMAW.com, inklusive, utan begränsning, idéer, know-how, tekniker, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "Inlägg") och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsligt, och genom att skicka in eller publicera, du samtycker till att oåterkalleligt licensiera posten och alla immateriella rättigheter relaterade till detta (exklusive moraliska rättigheter såsom upphovsrättsrätt) till XALXMAW.com utan kostnad och XALXMAW.com ska ha den royaltyfria, världsomspännande, eviga, oåterkalleliga och överförbara rätten att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, leasa, överföra, anpassa, skapa härledda verk från sådana inlämningar på något sätt och i någon form, och översätta, modifiera, reverse engineering, demontera eller dekompilera sådana inlämningar. Alla inlämningar ska automatiskt bli ensamma och exklusiva egendom för XALXMAW.com och ska inte returneras till dig och du samtycker till att inte väcka någon tvist i samband med eventuell användning av inlämningen av XALXMAW.com i framtiden.

Du garanterar att dina inlägg, helt eller delvis, är tydliga och fria från intrång i immateriella rättigheter, tvister eller anspråk från tredje part. XALXMAW.com tar inget ansvar för missbruk av upphovsrätt eller andra rättigheter som tillhör tredje part av dig. Du åtar dig att försvara och gottgöra Sponsorn mot eventuella förluster som orsakas på grund av användning av bidragen för något ändamål.

Förutom de rättigheter som gäller för något bidrag, när du lägger upp kommentarer eller recensioner på webbplatsen, ger du även XALXMAW.com rätten att använda namnet som du skickar med någon recension, kommentar eller annat innehåll, om något finns, i samband med sådan recension, kommentar eller annat innehåll. Du intygar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger upp på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll av XALXMAW.com inte kommer att kränka eller kränka rättigheterna för någon tredje part. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda XALXMAW.com eller tredje part om ursprunget till något inlägg eller innehåll. XALXMAW.com kan, men ska inte vara skyldig att ta bort eller redigera något Inlägg (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning

Annullering av order

Observera att endast beställningar som är betalda, bearbetade eller delvis levererade kan ändras eller annulleras.

Alla andra order kan inte ändras. Vi ber om ursäkt för besväret. Om du vill annullera en levererad eller packad order, vänligen kontakta vårt dedikerade supportcenter för hjälp så snart som möjligt.

Om din beställning tyvärr inte kan annulleras rekommenderar vi att du accepterar paketet och hänvisar till vår garantipolicy för mer information.

Försändelser

Hos XALXMAW skickas alla försändelser från olika lager och levereras tullfritt. Följaktligen tas alla tullar eller importtullar ut när paketet når destinationslandet. I förekommande fall måste dessa avgifter betalas av kunderna. Om kunden vägrar paketet på grund av importtullar eller skatter tar de fullt ansvar för alla kostnader som ingår i processen. På grund av tullregler, observera att XALXMAW inte kan deklarera köpta varor som en gåva eller visa ett belopp som är lägre än det faktiska produktpriset.

Uppförandekod för kunder

Hos XALXMAW är kundnöjdhet vår högsta prioritet. Vi strävar efter att lösa alla kundproblem på ett professionellt och vänskapligt sätt. Vi tolererar dock inte oacceptabelt eller orimligt beteende gentemot våra medlemmar i kundtjänst.

Oacceptabelt beteende riktat mot kundtjänst eller XALXMAW kan till exempel omfatta något av följande:

Aggressivt, kränkande och hotfullt beteende. Exempel är: alla direkta eller underförstådda hot på alla kommunikationskanaler; skrämmande språk. Personliga och muntliga övergrepp. Sexistiska, rasistiska, homofobiska eller nedsättande anmärkningar. oförskämdhet. inflammatoriska utsagor. svärande, Och obefogade anklagelser.

-Fortfarande göra vanliga eller irriterande klagomål, trots att frågan har behandlats fullt ut, På samma sätt upprepa klagomål som kvarstår trots att rimliga och rättvisa lösningar erbjuds i enlighet med vår policy.

-Be, förvänta eller kräva att personalen bryter mot etablerade riktlinjer för företagets policy, t.ex. återbetalningsbelopp, tidsram, särskild ersättning etc. På samma sätt, sträva efter ett orealistiskt resultat utöver räckvidden för vår egen politik och förfaranden. Som standard får återbetalningsbeloppet inte överstiga det ursprungliga orderbeloppet som betalats till XALXMAW.

-Upprepat ändra karaktären (eller inriktningen) på ett klagomål eller önskat resultat, delvis efter att ett formellt svar har lämnats.

-Överdrivet antal klagomål jämfört med den totala köpvärdehistoriken.

För sådant beteende kan klagande informeras och formellt underrättas om följande:

-Deras språk anses stötande, kränkande, hotande och helt oacceptabelt.

-De måste avstå från att använda sådant språk, hot och hot.

-Det kommer inte att ske något vidare utbyte av korrespondens om de fortsätter med detta beteende.

-XALXMAW förbehåller sig rätten att inte längre acceptera beställningar från kunden i framtiden utan vidare meddelande.

Process för upprepning av klagomål

Denna process gäller strikt för kundtjänstfrågor. För separata juridiska frågor såsom upphovsrätt, se vår juridiska sida här.

Om kunden är missnöjd med den lösning som erbjuds av vår kundtjänst kan kunden kontakta vår Ticket Supervisor genom att skicka in en ny biljett i avsnittet "skicka in ett formellt klagomål" enligt följande:

Kontakta oss > Skicka in en biljett > Välj Garanti och retur > Skicka in ett formellt klagomål

Vi kommer att svara på alla klagomål inom 24 timmar utom på helger och helgdagar.

Upphovsrätt

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, knappikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, handelsnamn eller ordprogramvara och annat innehåll på webbplatsen för XALXMAW.com (kollektivt, "Innehåll") tillhör uteslutande XALXMAW.com eller dess lämpliga innehållsleverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt framföra, distribuera eller kommersiellt utnyttja något av Innehållet eller på annat sätt förfoga över något av Innehållet på ett sätt som inte tillåts av XALXMAW.com, utan XALXMAW.coms uttryckliga skriftliga medgivande. Användning av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg på XALXMAW.com samt användning av XALXMAW.com varumärken eller servicemärken i metataggar är strängt förbjudet. Du får endast visa och använda innehållet för din personliga information och för att handla och beställa på webbplatsen och för inget annat ändamål. Insamling, arrangemang och montering av allt innehåll på denna webbplats ("Sammanställningen") tillhör uteslutande XALXAMW.com. Du får inte använda XALXMAW.coms innehåll eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar XALXAMW.com eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller överträdelse av tillämpliga lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") tillhör XALXMAW.com och/eller dess programvaruleverantörer. Innehållet, sammanställningen och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas reserveras av XALXMAW.com. Brottare kommer att åtalas i full utsträckning av lagen.

XALXMAW.com erkänner och respekterar alla upphovsrätter och varumärken. Som sådan har all användning av TV, film, musik, filmfestival eller andra namn eller titlar ingen koppling till XALXMAW.com och tillhör upphovsrättsinnehavarna eller varumärkesinnehavarna. Våra klänningar är inspirerade av kändisstil och är våra återskapanden av föremål som bärs av kändisar på dina favoritprogram och röda mattan, men de är inte auktoriserade, godkända av eller anslutna till dessa program på något sätt och är inte menade som intrång i några registrerade varumärken eller upphovsrätter.

Politik för intrång i immateriella rättigheter

Det är XALXMAW.coms policy att vidta lämpliga åtgärder när det är nödvändigt för att upprätthålla och erkänna alla relevanta statliga, federala och internationella lagar i samband med material som påstås göra intrång i varumärken, upphovsrätt, patent och alla eller andra immaterialrättsliga lagar. Om du är ägare av immateriella rättigheter och du tror att XALXMAW.com säljer, erbjuder till försäljning eller tillhandahåller varor och/eller tjänster som kränker dina immateriella rättigheter, skicka då följande information i sin helhet till tony@xalxmaw.com

Information som krävs

1. En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv som påstås ha kränkts;
2. En beskrivning av det verk eller material som påstås ha gjort intrång;
3. En beskrivning av var det påstådda intrånget material finns på webbplatsen (produkt(er) URL);
4. rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta dig, såsom din adress, telefonnummer och e-postadress;
5. Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen av materialet inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren eller annan äganderättsinnehavare, dess ombud eller lagen;
6. Identifiering av de immateriella rättigheter som du hävdar har kränkts av webbplatsen (t.ex. "XYZ copyright", "ABC varumärke, Reg. nr 123456, registrerad 1/1/04", etc);
7. Ett uttalande från dig om att ovanstående information och meddelande är korrekt, och under straff för mened, att du är upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren vars exklusiva rätt påstås ha kränkts.

Uppsägning och verkan av uppsägningen

Utöver alla andra rättsliga eller rättvisa rättsmedel kan XALXMAW.com, utan föregående meddelande till dig, omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som beviljats enligt detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal ska du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av webbplatsen och XALXMAW.com ska, utöver alla andra rättsliga eller rättvisa åtgärder, omedelbart återkalla alla lösenord och kontoidentifieringar som utfärdats till dig och neka din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Eventuell uppsägning av detta avtal påverkar inte parternas respektive rättigheter och skyldigheter (inklusive utan begränsning betalningsskyldigheter) som uppstår före uppsägningsdatumet.

Ansvarsfriskrivning och begränsning av ansvar

Om inte annat anges i de standardförsäljningsvillkor som reglerar samma för varje produkt på denna webbplats, tillhandahålls denna webbplats, de produkter som erbjuds till försäljning på den och de transaktioner som utförs genom den av XALXAMW.com "i befintligt skick". XALXMAW.com lämnar inga presentationer eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, beträffande driften av webbplatsen eller informationen, innehållet, materialet eller produkterna som ingår på denna webbplats förutom vad som anges här i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, XALXMAW.com frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, titel, tyst njutning, datanoggrannhet och systemintegration. Denna webbplats kan innehålla felaktigheter, misstag eller typografiska fel. XALXMAW.com garanterar inte att innehållet kommer att vara enhetsfel eller felfritt. I den utsträckning som lagen tillåter kommer XALXMAW.com inte att hållas ansvarig för några skador av något slag som uppstår till följd av användningen av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta oförutsedda, straffmässiga, exemplariska, speciella eller följdskador. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska XALXMAW.coms totala ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett grunden för åtgärden) inte överstiga det sammanlagda beloppet av avgifter som du faktiskt betalat till XALXMAW.com under månaden omedelbart före den handling som påstås ge upphov till XALXMAW.coms ansvar.

XALXMAW och/eller säljaren kommer att agera enligt garantin som visas på plattformen när och endast när skador uppstår i samband med produkten och har giltiga och bekräftade tillverkningsfel. XALXMAW och/eller säljaren kommer inte att hållas ansvariga eller ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av kundens felaktig användning, personlig vårdslöshet och/eller andra skäl som inte hänför sig till produktdefekter.

Beställningsgodkännande

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. XALXMAW.com förbehåller sig rätten att, efter eget godtycke, vägra eller avbryta en order av vilken anledning som helst. Vissa situationer som kan resultera i att din beställning annulleras inkluderar begränsningar av tillgängliga kvantiteter för köp, felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation, eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeriundvikande avdelning. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar en beställning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller delar av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.

XALXMAW ansvarar inte för försenade leveranser vid speciella tillfällen, såsom födelsedagar eller andra evenemang. Vi uppmuntrar kunder att göra sin beställning i förväg för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid att ta emot sin vara.

Vi har informerat våra kunder om högsäsongen i förväg via banners och nyhetsbrev, och erbjudit förslag på slutdatum och leveranssätt för denna period. Vi kan därför inte hållas ansvariga om en vara inte anländer i tid till jul.

Alla beställningar som rapporteras som "levererade" av rederier anses vara levererade. XALXMAW kan inte hållas ansvarig för utebliven leverans i detta fall.

Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas uteslutande enligt lagen i Luxemburg utan hänsyn till lagkonflikter.

Buggar

Även om XALXMAW arbetar hårt för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt för att ge kunderna den bästa shoppingupplevelsen, kan det finnas tillfällen då fel kan påverka systemet. Kunderna kan inte få några fördelar av sådana buggar, som anses orättvisa mot alla effekter, och kunderna måste omedelbart ge upp dem.

Användarkonto

För säkerhet och säkerhet tillåts varje kund som standard skapa endast ett registrerat konto. För kunder som försöker skapa flera konton förbehåller sig XALXMAW rätten att stänga av konton utan vidare meddelande.

Båda parter är överens om att transporten efter ordersändning är det tredje parts logistikföretag som ensam ansvarar för transporten. Under detta skede tillhör köparen full äganderätt till produkten eller produkterna. Allt därtill förknippat ansvar och risker under transport ska bäras av köparen.

I enlighet med tullbestämmelserna måste kunden tillhandahålla giltiga och korrekta uppgifter. Alla mottagarnamn, adress och betalarens namn ska vara giltiga. Vissa länder kräver att mottagaren lämnar in sitt ID eller pass för att klara paketet eller för att verifiera betalningen. Kunden är ensam ansvarig för riktigheten i de uppgifter som de lämnar till oss. Om någon information är felaktig och förhindrar leverans eller tullklarering, kommer vi inte att hållas ansvariga och kommer inte att erbjuda någon ersättning i sådana fall.

XALXMAW kommer alltid att följa lagen, och vi påminner användarna om att göra detsamma. Som importör ansvarar kunderna för att följa alla lagar och förordningar i sina egna länder. Se vår integritetspolicy för mer information.

Typografiska fel

Även om XALXMAW.com strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation kan prissättning eller typografiska fel uppstå. XALXMAW.com kan inte bekräfta priset på en vara förrän du beställt. I händelse av att en vara listas till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation, ska XALXMAW.com ha rätt att efter eget gottfinnande vägra eller annullera beställningar gjorda för den produkten. Om en vara är felaktigt prissatt kan XALXMAW.com, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avbryta din beställning och meddela dig om sådan avbokning.

Prissättning i olika valutor

Prissättningen för produkter som säljs av XALXMAW.com baseras på siffror beräknade i amerikanska dollar (US$). Priser som visas i andra valutor konverteras från amerikanska dollar enligt de senaste konverteringskurserna. På grund av fluktuerande valutavärden kanske priserna som visas i icke-amerikanska valutor på webbplatsen, förutom på den enskilda produktsidan, inte är de mest aktuella. Områden på webbplatsen där icke-amerikanska valutor kan vara felaktiga inkluderar, men är inte begränsat till, reklambanners, kampanjsidor och information på produktkategorisidor. Det pris som visas på en enskild produktsida, oavsett valuta, är det aktuella priset du är skyldig att betala till XALXMAW.com, exklusive frakt.

XALXMAW har ingen kännedom om, och ansvarar inte för, eventuella ytterligare bankavgifter eller växelkursavgifter som tas ut av den utfärdande banken eller en tredje parts betalningsleverantör. Dessa avgifter är enbart kundens ansvar och kommer inte att återbetalas av XALXMAW.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du bekräftar att XALXMAW.com inte är ansvarig för driften av eller innehållet som finns på eller via någon sådan webbplats.

Sjöfart

XALXMAW skeppar från olika lager. För beställningar med mer än vara, kan vi dela din beställning i flera paket enligt lagernivåer efter eget gottfinnande för mer information vänligen kontrollera våra villkor. Tack för din förståelse.

XALXMAW rekommenderar starkt alla kunder att köpa fraktförsäkring under kassan. Detta säkerställer att om det uppstår några problem under leveransprocessen så skickar XLAXMAW dig samma produkt kostnadsfritt. Om varan blir otillgänglig kommer vi att erbjuda dig alternativa återbetalningsalternativ.

Beställningar som inte har fraktförsäkring ansvarar inte för XALXMAW i händelse av problem under fraktprocessen.

Vad kunden än beställer är vad vi skickar. Vi kan inte hållas ansvariga för att kunden får fel vara om han gjort fel beställning.

Om en leverans misslyckas av någon anledning och den adress som skickas till var den korrekta adress som kunden angett, kan XALXMAW inte hållas ansvarig om ett paket returneras till oss.

Vänligen meddela oss så snart som möjligt om du inte har fått ditt paket. Med standardfrakt, efter 3 månader från det datum vi skickar ditt paket (för Latinamerika förlänger vi detta till 4 månader för postleveranser), kommer vi inte längre att kunna erbjuda någon ersättning. Alla problem med snabb leverans måste också rapporteras inom 3 månader från leveransdatum. Observera också att detta inte gäller paket som skickas via snabbsändningsmetoder och som visas som levererade på fraktbolagets spårningssida.

Åtgärder

Du samtycker till att XALXMAW.coms rättsmedel enligt lag för alla faktiska eller hotade brott mot detta avtal skulle vara otillräckliga och att XALXMAW.com ska ha rätt till specifik prestanda eller föreläggande, eller båda, utöver eventuella skador som XALXMAW.com kan ha laglig rätt att återvinna, tillsammans med rimliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, Advokatsavgifter.

Ingen rätt eller gottgörelse från XALXMAW.com ska utesluta någon annan, vare sig enligt lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skadestånd föreläggande, advokatarvoden och kostnader.

Inget fall av avstående från XALXMAW.com av sina rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor ska innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller annat avstående.

Sekretesspolicy

XALXMAW respekterar kundens integritet. Läs vår integritetspolicy här: Sekretesspolicy.

Varukorg