XALXMAW Wire Connectors

Politik för immateriell äganderätt

XALXMAW respekterar till fullo tredje parts immateriella rättigheter och har en strikt nolltoleranspolicy mot förfalskning och/eller intrång i immateriella rättigheter.

Vi granskar regelbundet annonserna på vår webbplats för att undvika eventuella intrång i immateriella rättigheter. Om någon annons bryter mot XALXMAWs policy kommer den att tas bort.

Trots våra ansträngningar att undvika försäljning av produkter som gör intrång på vår webbplats, på grund av det stora antalet produkter, leverantörer och säljare, finns det tillfällen då vi inte kan upptäcka eller identifiera intrång i immateriella rättigheter. Därför uppmanar vi våra kunder eller innehavare av immateriella rättigheter att samarbeta med oss, och om du anser att din immateriella rättighet har kränkts uppmanar vi dig att meddela oss om den och följa vårt reklamationsförfarande.

1.Stödberättigande klagomål omfattar följande:

● Varumärkesintrång: Obehörig användning av ett identiskt eller liknande varumärke på varor som är identiska med eller liknar de varor för vilka varumärket är registrerat.
● Patentintrång: Obehörig användning av andras beviljade designpatent eller brukspatent.
● Upphovsrättsintrång: Obehörig användning av innehåll eller foton som skapats av andra eller sälja andras upphovsrättsintrång, inklusive böcker, CD-skivor, programvara etc.
● Andra aktiviteter som bryter mot lokal immaterialrätt.

2.Klagomålsförfarande:

Du kan inleda ett klagomål genom att skicka in ett meddelande om påstående om överträdelse. Meddelandet kan skickas till oss via e-post: tony@xalxmaw.com. Vid mottagandet av ditt meddelande kommer vi att genomföra en snabb intern utredning, och om ditt klagomål accepteras kommer vi att vidta åtgärder mot de påstådda överträdelserna i enlighet med detta.

3.Åtgärder som vi kan vidta mot de intrångsgörande listorna/listorna:

● För att ta bort de påstådda intrångsgörande listorna från vår webbplats.
● För att informera säljaren om ditt klagomål och ge dem dina uppgifter, så att ni båda kan klargöra problemet.
● För att ta bort försäljningsprivilegier och för att hålla inne pengar från de kränkande säljarna, samt för att förstöra kränkande lager i vår ägo när överträdelsen visade sig vara sann eller bekräftad av domstol.
● Att avsluta den intrångsgörande säljarens användarkonto vid tre (3) avsiktliga överträdelser.
● För att omedelbart avsluta den kränkande säljarens användarkonto, i vissa extrema situationer där talan har väckts mot XALXMAW på grund av säljarens intrångsaktiviteter, eller XALXMAW är skyldig av domstolsväsende, tillsynsmyndigheter eller administrativa myndigheter att avsluta kontot eller vidta liknande åtgärder.
Överträdelseärendet registreras i ett (1) år från den dag då eventuella påföljder har ålagts.

Varukorg