XALXMAW Wire Connectors

Miljöskydd

I XALXMAW-konceptet anser vi att miljöskydd inte bara är att följa miljöföreskrifterna.

Vårt engagemang för miljön är källan till konceptet och tekniken för hela livscykeln för våra produkter. Vi stöder också våra medarbetares och affärspartners insatser i detta avseende. Samtidigt är vi en lösningsleverantör och tillverkare som tillhandahåller ett brett utbud av produkter för att stödja kundernas effektiva energihantering.

Certifiering av RoHS-direktivet

Detta är EU-direktiv som reglerar användningen av farliga ämnen i utrustning och komponenter. Förutom att minska påverkan på människor och miljö är syftet med förordningen att förbättra återvinningskapaciteten. XALXMAW följer noga utvecklingen av RoHS och gör ändringar i dessa krav i rätt tid.

Överensstämmelse med WEEE-bestämmelserna

WEEE-direktivet 2012/19/EU reglerar återtagande och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att registrera sig som "WEEE-tillverkare" och uppfylla rapporterings- och återtagandekraven. Vi har alltid tagit efterlevnaden av WEEE-bestämmelserna på största allvar – det ligger i vårt eget intresse, men vi inser att det gynnar våra kunder också.

Endast ett fåtal av våra projekt omfattas av WEEE-direktiven och medlemsstaternas genomförandelagar. Vi har märkt dessa produkter som WEEE-kompatibla där en sådan märkning krävs enligt lag (vilket inte är enhetligt obligatoriskt för B2B-sektorn i hela Europa).

För mer information om WEEE-direktivet, vänligen kontakta tony@xalxmaw.com.

Varukorg