XALXMAW Wire Connectors

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op XALXAMW.com. Wij leveren diensten aan u onder voorbehoud van de kennisgevingen, voorwaarden en voorwaarden die zijn uiteengezet in deze overeenkomst (de "Overeenkomst"). Bovendien wanneer u XALXMAW gebruikt. Als u een bestelling plaatst of een klantbeoordeling schrijft, bent u onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten, en deze zijn opgenomen in deze Overeenkomst door deze verwijzing. XALXMAW. Wij behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Toegang tot, browsen of anderszins gebruik maken van de site geeft aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze Overeenkomst. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u verder gaat.

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de Site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst, XALXMAW. Wij verlenen u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site door deze alleen in uw internetbrowser weer te geven voor het winkelen van persoonlijke items die op de Site worden verkocht en niet voor enig commercieel gebruik of gebruik namens derden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door XALXMAW. com van tevoren. Elke schending van deze Overeenkomst zal leiden tot de onmiddellijke intrekking van de licentie verleend in dit lid zonder kennisgeving aan u.

Tenzij toegestaan in de paragraaf hierboven, mag u deze Site of enig deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, afgeleide werken maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren tenzij uitdrukkelijk toegestaan door XALXMAW. de Commissie schriftelijk. U mag geen commercieel gebruik maken van enige van de informatie op de Site of gebruik maken van de Site ten behoeve van een ander bedrijf tenzij XALXMAW dit uitdrukkelijk toestaat. com van tevoren. XALXMAW. com behoudt zich het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken, inclusief, maar niet beperkt tot, als XALXMAW. com is van mening dat klantgedrag in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor XALXMAW. De belangen van com.

U mag geen Inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren via deze Site dat (a) inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens het Amerikaanse of internationale recht; of (c) bevat bugs, virussen, wormen, valdeuren, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen. Zaful. Wij kunnen u een wachtwoord en accountidentificatie toekennen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht geautoriseerd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst en XALXMAW. Wij zijn niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of gebruik van de Site te onderzoeken.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en identificatie gebruikt dat oorspronkelijk aan u is toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot: alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u is toegewezen. U dient XALXMAW.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of elke andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site. Na registratie ontvangt u onze nieuwsbrieven met informatie over verkopen, coupons en speciale acties. U kunt zich afmelden door gebruik te maken van de link van elke e-mailnieuwsbrief of uw persoonlijke abonnementsinstelling nadat u bent ingelogd.

XALXMAW-gebruikersaccount

U garandeert dat uw inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk en vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, geschillen of claims van derden. XALXMAW. com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe de Sponsor te verdedigen en schadeloos te stellen voor eventuele verliezen veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen voor welke doeleinden dan ook.

Beoordelingen en opmerkingen

Tenzij anders bepaald elders in deze Overeenkomst of op de site, alles wat u indient of plaatst op de site en/of XALXMAW verstrekt. De website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën, knowhow, technieken, vragen, beoordelingen, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk, "inzendingen") wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk, en door het indienen of plaatsen, gaat u ermee akkoord de inzending en alle daarmee verband houdende intellectuele rechten (met uitzondering van de morele rechten zoals auteursrecht) onherroepelijk in licentie te geven aan XALXMAW. com zonder kosten en XALXMAW. Com heeft het royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht om dergelijke inzendingen te gebruiken, kopiëren, distribueren, weergeven, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, verzenden, aanpassen, afgeleide werken maken van dergelijke inzendingen met alle middelen en in elke vorm, en om dergelijke inzendingen te vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren of decompileren. Alle inzendingen worden automatisch het exclusieve eigendom van XALXMAW. U gaat ermee akkoord geen geschillen aan te brengen in verband met het gebruik van de inzending door XALXMAW. com in de toekomst.

U garandeert dat uw inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk en vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, geschillen of claims van derden. XALXMAW. com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden door u. U verbindt zich ertoe de Sponsor te verdedigen en schadeloos te stellen voor eventuele verliezen veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen voor welke doeleinden dan ook.

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke inzending, verleent u XALXMAW ook wanneer u opmerkingen of beoordelingen op de site plaatst. Het recht om de naam te gebruiken die u indient met een beoordeling, opmerking of andere inhoud, indien van toepassing, in verband met een dergelijke beoordeling, opmerking of andere inhoud. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op de beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud die u op deze site plaatst en dat het gebruik van uw beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud door XALXMAW. com zal geen inbreuk maken op of inbreuk maken op de rechten van derden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of XALXMAW anderszins misleiden. Wij of derden met betrekking tot de oorsprong van enige inzending of inhoud. XALXMAW. Com kan, maar is niet verplicht om inzendingen (inclusief opmerkingen of beoordelingen) om welke reden dan ook te verwijderen of te bewerken

Bestelling annuleren

Houd er rekening mee dat alleen bestellingen die in de status betaald, verwerkt of gedeeltelijk verzonden zijn, kunnen worden gewijzigd of geannuleerd.

Alle andere orders kunnen niet worden gewijzigd. Onze excuses voor dit ongemak. Als u een verzonden of ingepakte bestelling wilt annuleren, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons speciale ondersteuningscentrum voor hulp.

Als uw bestelling helaas niet kan worden geannuleerd, raden wij u vriendelijk aan om het pakket te accepteren en verwijzen naar ons garantiebeleid voor meer informatie.

Zendingen

Bij XALXMAW worden alle zendingen vanuit verschillende magazijnen verzonden en onbetaald geleverd. Bijgevolg worden alle douanerechten of invoerrechten in rekening gebracht zodra het pakket zijn land van bestemming bereikt. Indien van toepassing, moeten deze kosten worden betaald door de klanten. Indien de klanten het pakket weigeren vanwege invoerrechten of belastingen, nemen zij volledige aansprakelijkheid voor alle kosten die met het proces gepaard gaan. Vanwege de douanevoorschriften kan XALXMAW gekochte artikelen niet als geschenk aangeven of een bedrag dat lager is dan de werkelijke productprijs vermelden.

Beleid inzake gedragscode voor klanten

Bij XALXMAW staat klanttevredenheid voorop. Wij streven ernaar om alle klantenproblemen op een professionele en vriendelijke manier op te lossen. We tolereren echter geen onaanvaardbaar of onredelijk gedrag jegens onze leden van het Customer Service Team.

Onaanvaardbaar gedrag gericht naar medewerkers van de klantenservice of XALXMAW kan bijvoorbeeld een van de volgende omvatten:

Agressief, beledigend en bedreigend gedrag. Voorbeelden zijn: alle directe of impliciete bedreigingen op elk communicatiekanaal; intimiderende taal; persoonlijk en mondeling misbruik; seksistische, racistische, homofobe of minachtende opmerkingen; onbeleefdheid; ontstekingsverklaringen; vloeken; en ongefundeerde beschuldigingen.

-Het aanhoudend indienen van veeleisende of vervelende klachten, ondanks dat de zaak volledig is aangepakt; Ook herhaalde klachten die blijven bestaan ondanks redelijke en eerlijke oplossingen die worden aangeboden in overeenstemming met ons beleid.

– het vragen, verwachten of eisen van medewerkers om vastgestelde bedrijfsbeleidsrichtlijnen te overtreden, bijvoorbeeld terugbetalingsbedrag, tijdsbestek, speciale compensatie, enz.; Evenzo streven we naar een onrealistisch resultaat dat buiten de reikwijdte van ons eigen beleid en procedures valt. Standaard mag het restitutiebedrag niet hoger zijn dan het oorspronkelijke bestelbedrag dat aan XALXMAW is betaald.

-Herhaaldelijk wijzigen van de aard (of focus) van een klacht of het gewenste resultaat, gedeeltelijk, nadat een formeel antwoord is gegeven.

-Overmatig aantal klachten in vergelijking met de totale aankoopwaarde geschiedenis.

Voor dergelijk gedrag kunnen klagers worden geïnformeerd en formeel worden geïnformeerd over het volgende:

-Hun taal wordt beschouwd als beledigend, beledigend, bedreigend en volledig onaanvaardbaar.

-Ze moeten afzien van het gebruik van dergelijke taal, intimidatie en bedreigingen.

-Er zal geen verdere correspondentie over de zaak worden uitgewisseld als ze vasthouden aan dit gedrag.

-XALXMAW behoudt zich het recht voor om bestellingen van de klant in de toekomst zonder nadere kennisgeving niet meer te accepteren.

Klachtenescalatieproces

Dit proces is strikt van toepassing op problemen met de klantenservice. Voor afzonderlijke juridische kwesties zoals auteursrecht, bekijk onze juridische pagina hier.

Als de klant ontevreden is over de oplossing die door onze klantenservice wordt aangeboden, kan de klant contact opnemen met onze Ticket Supervisor door een nieuw ticket in te dienen in de sectie "Een formele klacht indienen" als volgt:

Neem contact met ons op of stuur een ticket in.

Wij reageren binnen 24-uur op alle klachten behalve in het weekend en op feestdagen.

Auteursrecht

Alle tekst, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, knoppictogrammen, audioclips, logo's, slogans, handelsnamen of woordsoftware en andere inhoud op de website van XALXMAW. De website (gezamenlijk "Inhoud") is exclusief eigendom van XALXMAW. com of de desbetreffende leveranciers van inhoud. U mag de Inhoud niet gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, publiekelijk uitvoeren, distribueren of commercieel exploiteren of anderszins verwijderen op een manier die niet door XALXMAW is toegestaan. com, zonder XALXMAW. de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van com. Het gebruik van data mining, robots of soortgelijke tools voor gegevensverzameling en -extractie op XALXMAW. en het gebruik van XALXMAW. Handelsmerken of dienstmerken in metatags zijn ten strengste verboden. U mag de Content alleen bekijken en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en voor het winkelen en bestellen op de site en voor geen ander doel. Het verzamelen, ordenen en samenstellen van alle inhoud op deze site (de "Compilatie") behoort uitsluitend toe aan XALXAMW.com. U mag XALXMAW niet gebruiken. Content of Compilatie van com op een manier die XALXAMW in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. De website of op een manier die verwarring of schending van toepasselijke wet- en regelgeving kan veroorzaken. Alle software die op deze Site wordt gebruikt (de "Software") is eigendom van XALXMAW. com en/of haar softwareleveranciers. De Inhoud, de Compilatie en de Software zijn allemaal beschermd door nationale, nationale en internationale auteursrechtwetten. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan XALXMAW.com. Overtreders worden vervolgd in de volledige omvang van de wet.

XALXMAW. Wij erkennen en respecteren alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig heeft elk gebruik van televisie, film, muziek, filmfestival of andere namen of titels geen verband met XALXMAW. Deze website is het exclusieve eigendom van de copyright- of merkhouders. Onze jurken zijn geïnspireerd op de stijl van beroemdheden en zijn onze nabootsingen van items gedragen door de beroemdheden op uw favoriete televisieprogramma's en de rode loper, maar ze zijn niet geautoriseerd, goedgekeurd door, of verbonden met deze programma's op enige manier en zijn niet bedoeld als inbreuk op geregistreerde handelsmerken of auteursrechten.

Beleid inzake inbreuken op intellectuele eigendom

Dit is het beleid van XALXMAW. om passende maatregelen te nemen waar nodig om alle relevante staats-, federale en internationale wetten te handhaven en te erkennen in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op handelsmerken, auteursrechten, octrooien en alle of andere intellectuele eigendomswetten. Als u eigenaar bent van intellectuele eigendomsrechten en u gelooft dat XALXMAW. Wij verkopen, te koop aanbieden of ter beschikking stellen van goederen en/of diensten die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, dan sturen wij de volgende informatie in zijn geheel naar tony@xalxmaw.com

Vereiste informatie

1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van een exclusief exemplaar op te treden waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt;
2. Een beschrijving van het vermeende inbreukmakende werk of materiaal;
3. Een beschrijving van waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt op de site (product(en) URL);
4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, diens vertegenwoordiger of de wet;
6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat deze zijn geschonden door de Website (bijv. "XYZ copyright", "ABC handelsmerk, reg. nr. 123456, geregistreerd 1/1/04", enz.);
7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden wiens exclusieve recht vermeend wordt geschonden.

Beëindiging en effect van beëindiging

In aanvulling op andere juridische of billijke rechtsmiddelen, XALXMAW. Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen of enige of al uw rechten die krachtens deze Overeenkomst zijn verleend intrekken. Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de site en XALXMAW te staken. Wij zullen, in aanvulling op alle andere juridische of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk alle wachtwoorden en accountidentificaties intrekken die aan u zijn verstrekt en uw toegang tot en gebruik van deze Site geheel of gedeeltelijk weigeren. Elke beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectieve rechten en verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging ontstaan.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Tenzij anders bepaald in de standaardverkoopvoorwaarden die hetzelfde zijn voor elk product op deze site, worden deze site, de producten die erop te koop worden aangeboden en de transacties die via deze site worden uitgevoerd, geleverd door XALXAMW. op basis van "as is". XALXMAW. Wij geven geen presentaties of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site, behalve zoals hier vermeld voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, XALXMAW. Com wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, titel, rustig plezier, gegevensnauwkeurigheid en systeemintegratie af. Deze site kan onnauwkeurigheden, fouten of typefouten bevatten. XALXMAW. Com garandeert niet dat de inhoud eenderrupt of foutloos zal zijn. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, XALXMAW. Com is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte incidentele, strafrechtelijke, voorbeeldige, speciale of gevolgschade. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, XALXMAW. De totale aansprakelijkheid van com jegens u voor enige schade (ongeacht de grondslag voor de actie) zal niet hoger zijn dan in totaal het bedrag van vergoedingen dat u daadwerkelijk aan XALXMAW hebt betaald. de maand onmiddellijk voorafgaand aan de handeling die naar verluidt aanleiding gaf tot XALXMAW. Com's aansprakelijkheid.

XALXMAW en/of de verkoper zullen handelen volgens de garantie zoals weergegeven op het platform wanneer en alleen wanneer schade in verband is met het product en geldige en bevestigde fabricagefouten heeft. XALXMAW en/of de verkoper zijn niet aansprakelijk of aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik door klanten, persoonlijke nalatigheid en/of andere redenen die niet te wijten zijn aan productgebreken.

Opdrachtacceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. XALXMAW. Com behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, omvatten beperkingen op de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn vastgesteld door onze afdeling krediet- en fraudebestrijding. We kunnen ook aanvullende verificaties of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. Wij nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

XALXMAW is niet verantwoordelijk voor late leveringen voor speciale gelegenheden, zoals verjaardagen of andere evenementen. We moedigen klanten aan om hun bestelling vooraf te plaatsen om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is om hun item te ontvangen.

Wij hebben onze klanten vooraf via banners en nieuwsbrieven geïnformeerd over het hoogseizoen van Kerstmis en suggesties gedaan voor de uiteindelijke besteldatum en verzendmethoden voor deze periode. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld als een artikel niet op tijd aankomt voor Kerstmis.

Alle bestellingen gerapporteerd als "geleverd" door rederijen worden beschouwd als geleverd. XALXMAW kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd onder het Luxemburgse recht zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen.

Bugs

Hoewel XALXMAW hard werkt om een correcte werking van de website te garanderen om klanten de beste winkelervaring te bieden, kunnen er situaties zijn waarin bugs van invloed kunnen zijn op het systeem. Klanten kunnen geen voordelen verkrijgen van dergelijke bugs, die als oneerlijk worden beschouwd ten opzichte van alle effecten, en klanten zullen deze onmiddellijk moeten opgeven.

Gebruikersaccount

Voor de veiligheid en beveiliging mag elke klant standaard slechts één geregistreerd account aanmaken. Voor klanten die proberen meerdere accounts aan te maken, behoudt XALXMAW zich het recht voor om accounts zonder nadere kennisgeving op te schorten.

Beide partijen komen overeen dat het transport na verzending van de bestelling uitsluitend de verantwoordelijkheid van de derde logistieke onderneming is. In deze fase is het volledige eigendom van het product(en) bij de koper; Alle daarmee samenhangende aansprakelijkheid en risico's tijdens transport zijn voor rekening van de koper.

In overeenstemming met de douanevoorschriften moeten klanten geldige en nauwkeurige gegevens verstrekken. Alle namen van geadresseerde, adres en naam van de betaler moeten geldig zijn. Bepaalde landen vragen de geadresseerde om zijn identiteitsbewijs of paspoort te overleggen om het pakket af te ruimen of om de betaling te verifiëren. De klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan ons verstrekt. Indien enige informatie onjuist is en een verzending of levering of inklaring verhinderen, zullen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en zullen wij in dergelijke gevallen geen compensatie bieden.

XALXMAW zal altijd voldoen aan de wet en we herinneren gebruikers vriendelijk om hetzelfde te doen. Als importeur zijn klanten verantwoordelijk om te voldoen aan alle wet- en regelgeving in hun eigen land. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Typografische fouten

Hoewel XALXMAW.com ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen prijs- of typefouten optreden. XALXMAW.com kan de prijs van een artikel pas na uw bestelling bevestigen. In het geval dat een artikel wordt vermeld tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in prijs of productinformatie, heeft XALXMAW.com het recht om, naar eigen goeddunken, bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kan XALXMAW.com naar ons goeddunken contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

Prijzen in verschillende valuta's

De prijzen van producten verkocht door XALXMAW.com zijn gebaseerd op cijfers berekend in Amerikaanse dollars (US$). Prijzen weergegeven in andere valuta's worden omgerekend uit Amerikaanse dollars volgens de meest actuele omrekeningskoersen. Vanwege schommelende valutawaarden zijn de prijzen die op de Site worden weergegeven in valuta's buiten de VS, anders dan op de individuele productpagina, mogelijk niet de meest actuele. Gebieden van de Site waar niet-Amerikaanse valutaaanduidingen onjuist kunnen zijn, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotiebanners, promotiepagina's en informatie op productcategoriepagina's. De prijs die op een afzonderlijke productpagina wordt weergegeven, ongeacht de valutadenominatie, is de huidige prijs die u aan XALXMAW.com moet betalen, exclusief verzending.

XALXMAW heeft geen kennis van en is niet verantwoordelijk voor eventuele extra bankkosten of wisselkoerskosten die door de uitgevende bank of een derde betalingsprovider in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en worden niet door XALXMAW vergoed.

Koppelingen

Deze site kan links bevatten naar andere sites op het internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat XALXMAW. Com is niet verantwoordelijk voor de werking van of inhoud op of via een dergelijke site.

Verzending

XALXMAW verzendt vanuit verschillende magazijnen. Voor bestellingen met meer dan item, kunnen we uw bestelling splitsen in verschillende pakketten volgens voorraadniveaus naar eigen goeddunken voor meer informatie raadpleeg onze algemene voorwaarden. Bedankt voor uw begrip.

XALXMAW raadt alle klanten ten zeerste aan om een verzendverzekering af te sluiten tijdens het afrekenen. Dit zorgt ervoor dat als er een probleem is tijdens het leveringsproces dat XLAXMAW u hetzelfde product kosteloos stuurt. Als het artikel niet beschikbaar is, bieden wij u alternatieve terugbetalingsopties aan.

Bestellingen die geen verzendverzekering hebben, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van XALXMAW in het geval er een probleem is tijdens het verzendproces.

Wat de klant ook bestelt is wat wij verzenden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontvangen van het verkeerde artikel door de klant als hij de verkeerde bestelling heeft geplaatst.

Indien een levering om welke reden dan ook mislukt en het adres waarnaar verzonden wordt het juiste adres was zoals opgegeven door de klant, kan XALXMAW niet aansprakelijk worden gesteld als een pakket aan ons wordt geretourneerd.

Laat het ons zo snel mogelijk weten als u uw pakket niet heeft ontvangen. Bij standaard verzending kunnen we na drie maanden vanaf de datum waarop we uw pakket verzenden (voor Latijns-Amerika verlengen we dit tot vier maanden voor postleveringen) geen compensatie meer bieden. Alle problemen met versnelde levering moeten ook binnen drie maanden na de verzenddatum worden gemeld. Houd er ook rekening mee dat dit niet van toepassing is op pakketten die worden verzonden via versnelde verzendmethoden en die worden weergegeven als geleverd op de tracking site van de rederij.

Remedies

U gaat akkoord met XALXMAW. De rechtsmiddelen van com voor een daadwerkelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst zouden ontoereikend zijn en dat XALXMAW. com heeft recht op specifieke prestaties of dwangmaatregelen, of beide, naast de schade die XALXMAW veroorzaakt. Com kan wettelijk gerechtigd zijn om, samen met redelijke kosten van elke vorm van geschillenbeslechting, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten terug te vorderen.

Geen recht of rechtsmiddel van XALXMAW. com zal uitsluiten van enige andere, hetzij wettelijk of billijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding, advocaatkosten en kosten.

Geen geval van ontheffing door XALXMAW. De rechten of rechtsmiddelen van deze algemene voorwaarden impliceren elke verplichting om soortgelijke, toekomstige of andere afstand te verlenen.

Privacybeleid

XALXMAW respecteert de privacy van klanten. Lees ons privacybeleid hier: Privacybeleid.

Winkelwagen